Energie není luxusní zboží

pracovní skupina
AkceO nás

VÝZVA „ZACHRAŇME

ČESKÉ SPOTŘEBITELE A ČESKOU REPUBLIKU!“

Česká vláda i parlament loni i letos ignorovaly varování nejen odborníků ze skupiny „Energie není luxusní zboží“ při Institutu Aleny Vitáskové, a proto se plyn, elektřina a teplo v České republice již staly luxusním zbožím. Zjevně bude hůře!

Česká vláda musí opět začít řídit českou energetiku a udržet ceny energií v hladině, která nezlikviduje domácnosti a firmy! Tržní hospodářství v prostředí přirozeného monopolu české energetiky nefunguje a nebude fungovat ani v budoucnu!

Z hlavních návrhů expertní skupiny „Energie není luxusní zboží“, které obdržela jak minulá Babišova vláda, i ta současná Fialova vláda, nebylo realizováno vůbec nic. Politici se snaží tvrdit, že nemohou nic dělat a že vše řídí „trh“. Důsledkem je, že se cena energií pro většinu spotřebitelů zvedla o více než 300 %, v některých případech až o 500 %, i když vláda tvrdí, že „pouze“ o 30 %. To vše svědčí o to, že vláda od podzimu velmi nebezpečně podceňuje energetickou krizi.

Od minulého týdne se tato krize výrazně zhoršila, protože ruskou invazi na Ukrajinu čeští politici zneužili k tomu, že za důvod energetické krize z podzimu 2021 vydávají nynější válku na Ukrajině. Ta však problémy pouze prohloubila. Vláda ignoruje rostoucí energetickou bídu českých spotřebitelů. Stejně tak neřeší energetickou bezpečnost ČR, ostatně ani premiér netuší, že z jím deklarované asi měsíční zásoby zemního plynu v německých zásobnících na území České republiky patří pouze velmi malá část českým obchodníkům s plynem. Většinu tvoří zahraniční zásoby. Německo a Maďarsko, stejně jako Česká republika, nemají za ruský zemní plyn žádnou náhradu. Obdobná je i situace s ruskou ropou.

Na rozdíl od České republiky však Německo, Maďarsko a ostatní evropské státy, které také odsuzují Rusko za intervenci, stále bezpečně odebírají ruský plyn dle dlouhodobých kontraktů za fixní cenu, např. Srbsko za 250 USD/1000 m3, tj. cca 5,90 Kč/m3, i když velkoobchodní cena plynu dnes dosáhla 4.000 USD/ m3, tj. cca 94,20 Kč/ m3.

Cena elektřiny je nesmyslně navázána na cenu plynu a naprosto neúprosně žene se tak žene nahoru, i když čistá základní výrobní cena elektřiny v ČR se příliš nemění. Např. v roce 2020 vyrobily jaderné elektrárny společnosti ČEZ celkem 30 TWh za cca 0,25 Kč/kWh a parní elektrárny několika výrobců celkem 35,2 TWh za cca 0,15 Kč/kWh (bez ceny povolenek), tzn. pouze z těchto dvou typů, pseudoekology zatracovaných, elektráren bylo vyrobeno 65,2 TWh, oproti spotřebě českých domácností 16 TWh, českých živnostníků 7,8 TWh a českého průmyslu 29,8 TWh, tj. celkem 53,6 TWh.

 

SEDM BODŮ K ZÁCHRANĚ ENERGETIKY

 

Skupina odborníků z iniciativy „Energie není luxusní zboží“ proto znovu vyzývá Vládu České republiky, aby neprodleně:

  1. Regulovala cenu české elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů elektřiny na území ČR (elektřina pro české spotřebitele se nebude nakupovat na lipské burze, ani na její české pobočce);
  2. Odstoupila od systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami;
  3. Vrátila do vlastnictví ČR (odkupem od německé skupiny RWE) šest podzemních zásobníků zemního plynu a těchto 6 zásobníků, s celkovou uskladňovací kapacitou 2,7 mld. m3 plynu, zařadila do systému státních hmotných rezerv;
  4. Uzavřela dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu, obdobný německému, maďarskému nebo srbskému, tj. s cenou zemního plynu do 300 USD/1000 m3;
  5. Regulovala cenu zemního plynu pro všechny kategorie spotřebitelů zemního plynu na území ČR (zemní plyn pro české spotřebitele se nebude nakupovat na lipské burze, ani na její české pobočce);
  6. Podpořila opatření na úspory energií u obyvatelstva a průmyslu a začala řádně kontrolovat skutečné emise nebezpečných látek (popílků, apod.);  
  7. Podpořila ekologizaci CZT (centrální zásobování teplem) a řádně regulovala cenu tepla pro všechny kategorie spotřebitelů na území ČR.

 

Cílem je vyvést několik milionů českých občanů z energetické bídy a zabránit exekucím, zachránit české živnostníky a český průmysl před krachem!

 

Členové pracovní skupiny „Energie není luxusní zboží“ při IAV: Alena Vitásková v.r., Vladimír Štěpán v.r., Ivan Noveský v.r., Pavel Janeček v.r., Hynek Beran v.r., Jiří Chvojka v.r.

V Praze, 7.3.2022

Aktuality

Vládo, kup si zpět zásobníky na plyn, volají odborníci. Jinak podle nich Česko narazí

Situace je naprosto kritická. Kvůli eskalující ruské agresi Česku hrozí uzavření ruských plynových kohoutů, což by podle odborníků mohlo znamenat dlouhodobější odstávku českého průmyslu a pokles HDP o šest procent.

Ing. Ivan Noveský s Dr. Skálou

Jak moc a čím vším se nám vymstí neobnovení energetické suverenity

Napište nám,

co považujete za největší problém v současné době v energetice.

Kontakt

Email

info@energieneniluxus.cz