Vážený paní předsedkyně,

dovolujeme si Vám napsat jako lidé, kteří se celoživotně zabývají energetikou, v souvislosti s neutěšenou situací v této oblasti a navrhnout Vám možnost spolupráce a debaty nad stavem energetiky a cenami energií v České republice. Je to sektor, jehož současná rostoucí nestabilita bude mít dopad na konkurenceschopnost české ekonomiky i na raketový růst energetické chudoby v České republice. Jsme připraveni navrhovat konkrétní řešení a věnovat se možným zlepšením v energetice.

Situace je vážná, kromě velkoobchodních cen rostou i ceny regulované, velkým odběratelům hrozí zdražení cen energií až o 50 procent, rozpadá se trh s emisními povolenkami, dopad na malé i velké odběratele je smrtící. Chceme se aktivně a přísně apoliticky podílet na pomoci a nabízíme naši dlouholetou zkušenost. Mezi hlavní priority řadíme následující oblasti:

1. Řešení dlouhodobých smluv pro mezinárodní dodávky zejména plynu jako například v Maďarsku nebo Německu, které tlumí nárůst cen

2. Hledat možnosti regulace cen pro domácnosti podobně jako například na Slovensku a zejména řešení krizových situací

3. Využít konkurenční výhod v podobě nízkých výrobních cen elektřiny a odpoutání se od stanovení ceny na burze

4. Výrazně zlepšit kvalitu ochrany odběratelů v institucích jako je Energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Systémově je potřeba změnit celou řadu prvků v energetice a jsme přesvědčeni, že umíme nabídnout cestu, jak to udělat bez velkých legislativních zásahů a v souladu s celkovou politikou ČR i Evropské unie. Energetika bude určitě jedním z hlavních témat předsednictví ČR v Evropské unii a je určitě vhodné uspořádat na toto téma širokou odbornou diskusi.

Budeme rádi, pokud si najdete čas a krátce se s námi na toto téma setkáte.

S pozdravem

Alena Vitásková, v.r.
bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové

Hynek Beran, v.r.
nezávislý expert v energetice, představitel České společnosti pro energetiku, člen tzv.
Pačesovy energetické komise k aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK)

Vladimír Štěpán, v.r.
nezávislý konzultant v energetice, představitel společnosti ENAS, nezávislý expert, člen
Pačesovy komise k ASEK

Ivan Noveský, v.r.
konzultant v oblasti energetiky a finanční gramotnosti, bývalý první místopředseda ERÚ,
předseda Institutu pro energetiku

Jiří Chvojka v.r.
bývalý ředitel sekce vnějších vztahů ERÚ, zakladatel Spolku proti nemravným cenám energií