Překotný vývoj cen energií hýbe veřejným prostorem. A mnoho „expertů“ se překonává v hledání příčin a souvislostí, pokoušejí se predikovat budoucí vývoj, nebo kdy a jaký bude cenový strop.