Alena Vitásková

Ing. Alena Vitásková (předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z.s. – ochrana lidských práv a svobod) reagovala na probíhající energetickou krizi. Je iniciátorem vzniku skupiny odborníku v energetice, která pod názvem „Energie není luxusní zboží“ apeluje na politiky, předkládá možné řešení a východiska z energetické krize, žádá nápravu systému a informuje občany. Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (r.2011-2017) pracovala v energetice od roku 1974. Od nejnižších pozic v Plynárnách Ostrava (referentka, vedoucí odboru, obchodní ředitelka, generální ředitelka, členka představenstva, členka dozorčí rady), dále ve společnosti Transgas a RWE Transgas (generální ředitelky, předsedkyně představenstva, místopředsedkyně představenstva) v Pražské teplárenské a.s.  (předsedkyně představenstva).

 

Alena Vitásková

Nebojím se nekompromisně hájit zájmy této země a jejich občanů, stejně jako jejich základní práva a svobody

V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas, a.s., a RWE Transgas, a.s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. Byla zodpovědná za přípravu privatizace plynárenského sektoru – Transgas a.s. Jednalo se o největší privatizační transakci, kdy analytici očekávali příjem z privatizace ve výši cca 80 mld. Kč. Sektor byl díky bezvadné přípravě (bezesporu největší podíl na přípravě měla Alena Vitásková) prodán nakonec za 134 mld. Kč.

Ing. Vladimír Štěpán

Je absolventem VŠE v Praze. Má vice než třicetileté zkušenosti v energetice. Zejména v oblasti plynárenství, teplárenství, mimo energetiku v oblasti ŽP a makroekonomiky. Specializuje se na ceny, komerční a právní podmínky kontraktů, privatizaci, regulaci, tvorbu SEK, vztah mezi makroekonomikou a energetikou, dopady využívání energetických zdrojů na ŽP, včetně výroby z obnovitelných zdrojů. Jako obchodní ředitel ČPP byl odpovědný za kontrakty na import  plynu do ČR, později I SR, uzavřel smlouvy pro tranzit plynu přes ČR I SR za stovky milliard korun. Stejně jako mezinárodní smlouvy na uskladňování plynu. Vedl kontraktační jednání a zabýval se problematikou diverzifikace zdrojů. Připravil projekty ocenění za stovky milliard korun při privatizaci energetických společností. V letech 2018-2019 byl poradcem plynárenských společností, vládních institucí a zástupců SR v EU ve věci obhájení perspektivy zemního plynu do roku 2040.  Byl poradcem nadnárodních evropských energetických společností v mezinárodních projektech v Chorvatsku, Řecku, Izraeli, Mongolsku a Číně. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích v řadě měst Evropy. Vystupoval jako expert v mezinárodních arbitrážních řízeních. Spolupracoval rovněž s vládní komisí pro přípravu nové energetické politiky ČR. Posuzuje technicky, obchodně a ekonomicky projekty na dodávku tepla pro odběratele tepla. Byl řadu let poradcem ERÚ ČR v oblasti plynárenství a teplárenství. Publikuje v mediích články zaměřené na ceny energií, energetickou politiku státu, a navazující dopady do makroekonomického vývoje a stavu životního prostředí. Od roku 1992 spoluzakladatel poradenské společnosti ENA s.r.o., po rozdělení ENA od roku 2015 zakladatel společností PSC Call s.r.o. a Enas s.r.o.

 

Ivan Noveský

Zakládající člen „Energie není luxusní zboží“ dne  1. 12. 2021
Vzdělání:
1972-1977 – ČVUT – Fakulta stavební
1986 – VŠCHT – Podzemní uskladňování plynu POZA (postgraduální studium)
2002-2005 – Komenského univerzita v Bratislavě – Právnická fakulta
Různé:
1991 -zvolen soudcem z lidu MS Brno
2003 -NBÚ prověřen na stupeň Tajné
Praxe:
1978-1993  – ČPP – JMP Brno – výstavba plynovodů, RS a koordinace staveb POZA Hrušky a POZA Dolní Dunajovice -GŘ – vedoucí kanceláře GŘ ČPP -JČP České Budějovice – provozní a investiční náměstek
1994-1996  – Gasmeter – cejchovní výměny plynoměrů  – jednatel a ředitel
1995-2000  – PČP – 9. distribuční plynárenská společnost – předseda představenstva a GŘ
2001           – ERÚ – ředitel sekce
2002-2003  -Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – GŘ
2003-2006  -NPÚ – nám. GŘ – hlavní ekonom
2007-2013  -COFET – řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a finanční gramotnosti – GŘ
2014           – Úřad vlády- ředitel odboru hospodářské správy
2015           – FINANČNÍ GRAMOTNOST – koordinátor projektu ESF
2016-2017  – ERÚ – 1. místopředseda
2019-dosud- Institut pro energetiku – předseda

Ing. Pavel Janeček

Nar.1968

Absolvent ČVUT fakulta elektrotechnická ekonomika a řízení

 

Zkušenosti a praxe v belgické skupině Tractebel, investičním fondu Explorer Global (NYC) , řízení a strategické plánování pro více českých a zahraničních společností. Předseda představenstva Pražská plynárenská a.s.

V současnosti nezávislý energetický expert

 

Hynek Beran

Narozen 3.8.1961 v Praze

Zakládající člen pracovní skupiny Energie není luxusní zboží

 

Motto

 • Energie je dar přírody a benefit pro průmysl a pro lidi, ne pro lichváře a spekulanty.

V současnosti jsme svědky situace, kdy někteří namísto technického pokroku vědomě vytvářejí sociální bídu.

 • Energetiku mají řídit inženýři a technici, nikoli lobbisté a politici.

Ti se mnohdy pokoušejí přehlasovávat fyzikální zákony.

 • V České republice máme stále fungující energetickou soustavu, která levně a spolehlivě vyrábí přebytek energie.

Ve státní společnosti nemusíme vyvlastňovat, ale pouze začít náš vlastní majetek spravovat, jako to dělají všude kolem.

Vzdělání

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Praze 1, jazyk francouzština, ruština;

Gymnázium Jana Nerudy v Praze, přírodovědná větev;

Fakulta elektrotechnická ČVUT, obor automatizované systémy řízení.

Významné projekty

 • Normativ spolehlivosti české energetické soustavy při dostavbě Temelína, poté při zavádění principů tržního prostředí a v současnosti transformace energetického mixu při zachování bezpečnosti dodávek energie;
 • Energetické obchodní dispečinky, Pražská energetika a řada dalších podniků;
 • Energetické výkaznictví pro Energetický regulační úřad;
 • Optimalizace podzemních zásobníků plynu pro Transgas;
 • Zkušební provoz dopravních dispečinků Pražského okruhu;
 • Tajemník „Pačesovy“ energetické komise na Úřadu Úřad vlády ČR a následně na MPO, spoluautor podkladů Státní energetické koncepce;
 • Odborné studie transformace teplárenství a reálné možnosti obnovitelné energie v dodávkách tepla (bez nereálných sociálních dopadů a bez přerušení dodávek tepla);
 • Průmyslová a komunitní energetika, problematika „zelené“ bankovní taxonomie
 • Sociální dopady energetiky, v době COVID 19 aktivní ochrana spotřebitele proti odpojování

Mezinárodní reference

 • Návrh nové legislativy a trhu na Slovensku při vstupu do Evropské unie;
 • Konzultace evropského prostředí pro elektroenergetické dispečinky Ruské federace;
 • Konzultace mezinárodních vztahů v propojené synchronní zóně mezi Pobaltskými republikami a Ruskou federací;
 • Zvané přednášky v USA.

Bezpečnost

 • Spoluautor energetické bezpečnosti jako součásti energetické politiky státu, schváleno vládou jako součást Státní energetické koncepce;
 • Návrh principů minimální energetické odolnosti aglomerací při blackoutu a bezpečného řízení soustav s domácími a průmyslovými obnovitelnými zdroji energie;
 • Návrh principů bezpečného řízení velkých energetických soustav s těmito novými prvky (nikoli „solární baroni“ na poli, ale v podnicích a na střechách budov).

Publikační a vzdělávací činnost

 • 2x monografie o energetické koncepci;
 • 2x monografie o otevírání trhu;
 • 20 let aktivní v popularizaci oboru a organizování dialogu;

Politická, společenská a osvětová činnost

 • Bezpartijní (včetně minulého režimu)
 • 2018 kandidát na primátora hl. m. Prahy (nezávislý odborník za parlamentní stranu)
 • Česká společnost pro energetiku, organizátor pravidelných odborných seminářů

Filosofická a náboženská orientace

 • Buddhista a křesťan s otevřeným vztahem k ostatním vírám
 • Uváděl přednášky manželů Tomášových, k jejichž odkazu se aktivně hlásí,
 • V letech 2007 až 2010 velmistr české zednářské organizace.

 

Jiří Chvojka

odborník na otázky ochrany spotřebitele v energetice. Po letech práce v médiích a marketingu se stal tiskovým mluvčím a vrchním ředitelem sekce ochrany spotřebitele na Energetickém regulačním úřadu pod vedením Aleny Vitáskové. Zavedl funkci ombudsmana a soustředil se na problémy související se solárním boomem v letech 2009 a 2010. Na nesmyslnost prodeje elektřiny na burze upozorňoval jako zakladatel Spolku proti nemravným cenám energie, v současné době se problematice věnuje především kvůli dopadům cen energií na podnikatelský sektor.